Banner top
Trang chủ » Tất cả hình ảnh & video » KHÚC HÁT GIAO MÙA

KHÚC HÁT GIAO MÙA

05/02/2020 961 lượt xem

Bài dự thi “KHÚC HÁT GIAO MÙA” của Lớp K01 – Tín Phát Hồ Chí Minh.
Giọng ca vàng của K01 đã ra sân với một bài hát da diết ơi là da diết. Các bạn nhớ ủng hộ bài dự thi của các bạn ấy nhé!

DU HỌC TÍN PHÁT – CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ DU HỌC
Hotline: 0899 563 888
http://duhoctinphat.edu.vn
https://www.facebook.com/ChapCanhUocMoDuHoc
https://www.youtube.com/c/TinPhatGroup

Chia sẻ: